טופס הרשמה לשנה"ל תשפ"ה 2024/25

נא למלא את כל השדות החובה ובסיום ההרשמה תקבל פרטים אודות סיום הרישום

פרטים

כתובת

ביה"ס

משפחה

מסמכים

פרטי המועמד/ת:

שם המשפחה: *
שם פרטי: *
מין: *
ת.ז מועמד/ת: *
תאריך לידה: *
טלפון נייד של המועמד/ת: *
כתובת דוא"ל של המועמד/ת: *

כתובת המועמד/ת:

ישוב: *
ת.ד: *
מיקוד: *
טלפון בבית:
טלפון נייד של האב: *
טלפון נוסף:
כתובת דוא"ל של האב:
טלפון נייד של האם:
כתובת דוא"ל של האם:

ביה"ס בו לומד/ת המועמד/ת

שם המוסד: *
כיתה: *
כתובת המוסד: *
מס' טלפון:

פרטי על בני המשפחה

שם אב: *
ת.ז האב: *
תאריך לידה האב: *
השכלה : *
עיסוק : *
הערות :
שם האם: *
ת.ז האם: *
תאריך לידה האם: *
השכלה : *
עיסוק : *
הערות :
מס' אחים/אחיות: *

מסמכים מצורפים

תצלום תעודת זהות האם/האם + נספח שבו פרטי המועמד/ת מופיעים:
תצלום תעודת ציונים אחרונה:
אני אביא את המסמכים איתי בעת חתימה על הטפסים
הקלד את התווים שבתמונה: