ראשי |  חדשות בית הספר

הודעה על תחילת ההרשמה לשנה''ל תשפ''ד 2023-24

16/01/2023 18:37:31

ההנהלה והגורמים הרלוונטיים בבית הספר התיכון הדרוזי למדעים ומנהיגות דרכא-ירכא מודיעים בזאת על פתיחת ההרשמה לבית הספר לשנה"ל תשפ"ד 2023/24, בהתאם לתנאים ולכללים כמפורט להלן:
         1.הליך ההרשמה ייעשה במזכירות בית הספר בימים א'- ו' בין השעות 13:00 –  8:00.
         2. את טפסי ההרשמה ו/או גיליונות של מבחנים באשר לשנים קודמות, ניתן להשיג ממזכירות בית הספר ו/או מתלמידים שלומדים בבית הספר, מכלל הכפרים .   כן, ניתן יהא לקבל את הטפסים הנ"ל או את גיליונות
המבחנים בנוגע לשנים קודמות מאתר האינטרנט של בית הספר:  www.druze-science.org.il.
         3. לאחר מילוי טופס ההרשמה באתר או באופן ידני, יש להגיע לביה"ס עם צילום ת.ז של אחד ההורים. באשר לתשלום, גם השנה ובהתחשב במצבם הכלכלי של ההורים ובעיקר בתקופת הקורונה, הנהלת ביה"ס החליטה לא לגבות כסף/ דמי הרשמה מהנרשמים.
הליך הרישום ייעשה במהלך כל תקופת הרישום, החל מיום  15/1/2023 -  23/3/2023.
         4. 
הנרשמים יוזמנו למבחני קבלה שיתקיימו בבית הספר במקצועות הנ"ל: ערבית, עברית, אנגלית, מתמטיקה, חשיבה מתמטית ופסיכוטכני.
         5. מועדי בחינות הקבלה לבית הספר יהיו בתאריכים:
יום שני 27/3/2023  מ- 8:30 - 14:30  (ערבית 10%), (עברית 10%), (פסיכוטכני 20%).
ויום שלישי 28/3/2023  מ- 8:30 - 14:30  (מתמטיקה 35%), (חשיבה מתמטית 15%), (אנגלית 10%).
* תעודת כתה ט' לא תיחשב בממוצע.

        6. בית הספר יקיים יומיים פתוחים הן להורים והן לתלמידים הנרשמים והמעוניינים, וזאת במועדים שלהלן: יום שישי  24/2/2023   ו-  יום שישי  17/3/2023 בין השעות 10:00 - 13:00.
        7. 24/3/2023 יום שישי - יום הסבר והכנה לתלמידים והוריהם לקראת הבחינות וסיום ההרשמה בין השעות  18:00 –  16:00 בזום - ZOOM. קישור יישלח לכל הנרשמים והוריהם צמוד לשעות הפגישה.
        8. יודגש, כי הנהלת בית הספר מודעת לקיומם של קורסי הכנה שכל מטרתם להכין את הנרשמים למבחני הקבלה לבית הספר. למען הסר ספק, בית הספר, אינו אחראי על קורסי הכנה אלה ואין לו כל נגיעה להם, כך שכל מי שמעונין להירשם לקורסים או למסלולים אלה, יהא עליו להתחקות אחר מועד ההרשמה ו/או מקום קיומם באופן עצמאי. הודעה זו באה כדי ליצור שוויוניות בין המועמדים לבית הספר כך שכל מי שחפץ בהרשמה לקורס הכנה שכזה, יוכל לעשות זאת עצמאית.
        9. מזכירות בית הספר תחלק לכל הנרשמים ערכת הכנה אחידה וכללית שכוללת רשימת נושאי חומר הלימוד הכללי והרלוונטי לבחינות הקבלה ובחינות משנים קודמות, אותה ערכה אפשר להוריד גם מאתר ביה"ס. 
       10. על הנרשמים להתאים את זמנם למועדי הבחינות וזאת על רקע צרכים לוגיסטיים ואחרים הנוגעים לבית הספר.
*  באשר לחומר הלימוד, ייתכנו עדכונים ושינויים ע"פ ההנחיות של המפמ"רים, נא לעקוב באתר.
** מספר המתקבלים עד 64 תלמידים ( 32 תלמידים בכל כתה ).
*** לשאלות ולבירורים  ניתן ליצור קשר עם מזכירות ביה"ס לטלפון וכתובות דואר אלקטרוני שלהלן:
     מספר טלפון: 04-9804305 , מס' פקס: 049804310
     כתובות דואר אלקטרוני: yarca@darcaschools.co.il  
                                               m.247387@gmail.com
      
           בברכה ובהצלחה,
                        הנהלת בית הספר
הערה: הודעה זו נרשמה בלשון זכר; ברי- כי הכוונה היא גם לנקבה.

להורדת טופס ההרשמה לחץ כאן