ראשי |  חדשות בית הספר

ביקור השר לשיתוף פעולה אזורי ח"כ צחי הנגבי בביה"ס ועוד אורחים

26/05/2019 21:14:43

ביקור השר לשיתוף פעולה אזורי ח"כ צחי הנגבי בביה"ס
ועוד אורחים
מנכ"ל משרד רה"מ מר יואב הורוביץ
מנכ"ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי דר' יוסף דרזנין
מנהל המנהלת לפיתוח חברתי כלכלי במגזר הדרוזי והצ'רקסי מר האשם חסין
פורום ראשי המועצות הדרוזיות והצ'רקסיות.
תמונות מהביקור ותגובתו של השר צחי הנגבי: